TẠI SAO MẪU HÌNH CÁI KỆ (SHELF PATTERN) LÀ CÔNG CỤ BỔ SUNG VỊ THẾ PYRAMID HOÀN HẢO Ở CÁC CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG - elibook.vn

TẠI SAO MẪU HÌNH CÁI KỆ (SHELF PATTERN) LÀ CÔNG CỤ BỔ SUNG VỊ THẾ PYRAMID HOÀN HẢO Ở CÁC CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG

Mẫu hình Cái Kệ là một khu vực củng cố nhỏ xảy ra giữa các nền giá. Những mẫu hình này mang đến điểm bổ sung vị thế lý tưởngcho các vị thế đang có hiện tại.

Các cổ phiếu tốt nhất không tăng vọt thẳng mà không có những lần dừng lại nghỉ ngơi. Khi chúng ngừng lại nghỉ trong vòng một tháng, chúng có thể hình thành các mẫu hình cổ điển như: Cup and handle (Cốc Tay Cầm), saucer (Cái Đĩa), Flat Base (Nền Giá Phẳng), và Double Bottom (Hai Đáy).

Nếu bạn mua ở ngoài một nền giá hợp lý và bạn muốn tăng quy mô vị thế, bạn có một vài cách truyền thống. Hãy quan sát Mẫu Hình 3 Tuần Giá Đóng Cửa Thắt ChặtKéo  Ngược về MA 50 ngày. Xem trong sách Combo Làm Giàu Từ Chứng Khoán của William O’Neil

Bộ Sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”

MẪU HÌNH CÁI KỆ MANG TỚI ĐIỂM BỔ SUNG VỊ THẾ LÝ TƯỞNG

Đồ thị mang đến cho bạn một vài kỳ vọng. Một cổ phiếu có điểm phá vỡ (breakout) rời khỏi nền giá nên tăng giá ngay lập tức- thậm chí là tăng một chút thôi. Nếu nó không làm điều này, cổ phiếu chỉ đang kỳ vọng phá vỡ mà thôi. Nắm giữ chỉ là nắm giữ hy vọng. Hy vọng không bao giờ là một chiến lược đầu tư tốt.

Một Cái Kệ hoạt động theo cách tương tự. Nó mang lại cho bạn một khu vực kháng cự giống như điểm pivot. Khi cổ phiếu vượt qua khu vực này nó nên tăng giá ngay lập tức. Một lần nữa, nó không cần thiết phải có một chuyển động tăng giá lớn ngay lúc đầu.

Trừ khi bạn là một Swing Trading (giao dịch theo dao động giá), một cái kệ nên được sử dụng để bổ sung vị thế cho một vị thế chiến thắng, không phải là điểm mua đầu tiên. Chúng tôi gọi đây là bổ sung vị thế theo mô hình kim tự tháp cho một cổ phiếu tốt. Việc mua bổ sung nên mua nhỏ hơn, cả về số lượng và giá trị tiền, so với điểm mua ban đầu.

Giả sử bạn mua 100 cổ phiếu sau khi cổ phiếu rời mẫu hình Cup and handle. Bạn có thể chỉ bổ sung thêm 5-25 cổ phiếu nếu nó có điểm phá vỡ từ cái kệ.

Mấu chốt là bạn phải giữ vị thế chiến thắng, chứ không phải tăng giá bình quân lên quá nhanh.

CÁI KỆ CÓ NHIỀU DẠNG KÍCH THƯỚC.

Bất kể chiều dài hoặc độ sâu như thế nào, một cái kệ hợp lý nên mang lại cảm giác bình tĩnh.

Hình ảnh cả con bò và con gấu đang tạm thời đình chiến với nhau.

Mặc dù không thiết lập độ sâu tối đa cho cái kệ, nhưng hầu hết mức giảm này chưa tới 10%. Nó càng ít sâu, và độ biến động càng thấp hơn so với ở trong nền giá.

Một cái kệ nhỏ trong 5 ngày nên thật chặt. Ngược lại, một cái kệ diễn ra trong 4 tuần nên có một điểm phá vỡ nhỏ.

Mấu chốt là gì? Ít nhất có một khu vực kháng cự nhỏ hình thành. Điều này có thể là đỉnh cao nhất của cái kệ. Hầu hết các truwognf hợp, bạn có thể vẽ một đường xu hướng giảm trong cái kệ để tìm điểm vào sớm hơn. Cái kệ càng dài, càng có khuynh hướng có nhiều khu vực kháng cự.

Khi một cổ phiếu phá vỡ vượt qua vùng kháng cự trong một mẫu hình cái kệ, kfy vọng nó nên tăng lên cao hơn. Nhưng không cần phải có một chuyển động tăng giá lớn mà bạn mong muốn khi rời nền giá. Nếu cổ phiếu không hành động giống như kỳ vọng, thì hãy xem xét bán ngay sau khi bổ sung vị thế. Hãy quan sát các tín hiệu bán khác trước khi bán các cổ phiếu nắm giữ đã mua tại điểm phá vỡ ban đầu.

VÍ DỤ BỔ SUNG VỊ THẾ THEO KIM TỰ THÁP Ở CỔ PHIẾU MICROSOFT 

Microsoft (MSFT) đã tăng 33% từ điểm phá vỡ (breakout) vào tháng 10 năm 2019 đến đỉnh trước khi bị sụp bởi cú khủng hoảng virus corona.

Vòa ngày 28 tháng 10, cổ phiếu công nghệ khổng lồ này có điểm pahs vỡ từ Nền Giá Phẳng Hẹp với điểm mua 142.43.  Theo sau nó là một khoảng trống tăng giá (gap up), nó hình thành cái kệ trong 8 ngày. Nó chỉ có độ sâu 2%. Mr.Softy (tên gọi riêng của Microsoft sau đó có điểm phá vỡ rời khỏi cái kệ vào ngày 8 tháng 11, cho phép bạn bổ sung vị thế lần đầu tiên (điểm số 1). Nó đã tăng đến 142.50 vào ngày 27 tháng 11 và sau đó thiết lập một cái kệ thứ hai trong 9 ngày, với độ sâu 3.8%. Đây là một điểm phá thủng xuống dưới EMA21 ngày- một điều rất phổ biến.

Đây là cái kệ mới thứ hai, tạo nên hai khu vực kháng cự. Điểm mua đầu tiên vào ngày 6 tháng 12 gần 151. (điểm số 2) và điểm thứ hai là vào ngày 12 tháng 12, ngay khi vượt qua 152.50 (điểm số 3). Cả hai khu vực này đều là những lần mua nhỏ.

Vòa giữa tháng 2,  cả thị trường chung và Microsoft đều có tín hiệu bán rõ ràng cho toàn bộ vị thế.

This article was originally published May 7, 2020.

Trương Minh Huy dịch từ Nhật Báo IBD

Trả lời