3,000,000₫

35 students enrolled

 

Khóa học Chiêm Tinh Tài Chính Online là phiên bản rút gọn của khóa học Offline diễn ra tại trung tâm đào tạo. Mục tiêu của khóa học Online nhắm giúp trader nhanh chóng nắm bắt và sử dụng một số công cụ cơ bản của chiêm tinh tài chính để giao dịch trên các thị trường. Hai công cụ được sử dụng ở đây là: (1) Phân tích chu kỳ và mối quan hệ với các hiện tượng địa tâm theo nghiên cứu của Raymond Merriman; và (2) Kỹ thuật giao dịch theo hiện tượng che khuất (Nhật Thực và Nguyệt Thực) của W.D.Gann.

Chương Trình Học gồm 3 module và hoàn tất trong 7 ngày. Mỗi Module có 1 hoặc 2 Video giảng kiến thức cơ bản. Các Video này sẽ được cập nhật thêm mỗi năm. Kết thúc mỗi Module, học viên được yêu cầu hoàn tất bài test và các bài tự luận.

Thơi gian lưu trữ của khóa học Online là 6 tháng.

Trao đổi với giảng viên qua các kênh sau:

Email: Chiemtinhtaichinh@gmail.com

Skype: Minhhuy268

Các học viên trao đổi với nhau tại Forum: KHÓA HỌC CHIÊM TINH TÀI CHÍNH ONLINE

 • ỨNG DỤNG CHIÊM TINH TRONG DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 

  Chương Trình Học gồm 3 module và hoàn tất trong 7 ngày. Vui lòng hoàn tất bài test sau mỗi module học với số điểm cao nhất.

  0/6

  • Module 1: Kiến thức cơ bản về Chiêm Tinh Tài Chính (2 ngày)
  • Bài Test Module 1
  • Module 2: Chu kỳ và hiện tượng địa tâm (3 ngày)
  • Bài Test Module 2
  • Module 3: Giao dịch theo hiện tượng che khuất (Nhật Thực & Nguyệt Thực) (2 ngày)
  • Bài Test Module 3

Trả lời