3,000,000₫

6 students enrolled

Khóa học Sóng Elliott Online là phiên bản rút gọn của khóa học Offline diễn ra tại trung tâm đào tạo. Mục tiêu của khóa học Online nhắm giúp trader nhanh chóng nắm bắt và sử dụng một số công cụ cơ bản của Sóng Elliott để giao dịch trên các thị trường tài chính. Phiên bản Online bao gồm hai nội dung của khóa học offline là (1): Kiến thức cơ bản về sóng Elliott và (2) Sử dụng chỉ báo kỹ thuật để nhận diện sóng Elliott . Phần hướng dẫn thực hành sẽ minh họa lại diễn biến sóng Elliott của chỉ số VN-Index và Vàng.

Chương Trình Học gồm 3 module và hoàn tất trong 5 ngày. Mỗi Module có 1 hoặc 2 Video giảng kiến thức cơ bản. Các Video này sẽ được cập nhật thêm mỗi năm. Kết thúc mỗi Module, học viên được yêu cầu hoàn tất bài test và các bài tự luận.

Thơi gian lưu trữ của khóa học Online là 6 tháng.

Trao đổi với giảng viên qua các kênh sau:

Email: Chiemtinhtaichinh@gmail.com

Skype: Minhhuy268

Các học viên trao đổi với nhau tại Forum: KHÓA HỌC CHIÊM TINH TÀI CHÍNH ONLINE

 • Sử dụng Sóng ELliott để dự báo xu hướng   0/6

  • Module 1: Kiến thức cơ bản về sóng Elliott
  • Test Module 1
  • Modue 2: Các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ đếm sóng Elliott
  • Module 3: Ví dụ phân tích sóng Elliott cho chỉ số VN-Index và giá vàng
  • Kiểm tra kỹ năng Module 2
  • Kiểm tra kỹ năng Module 3

Trả lời